Višejezičnost

U Gradišću, dva-ili tri jezika ima dugu tradiciju. Djeca uče dva ili više jezika bez napora i jednostavno. Značajno je, da se počinje što ranije.

Naš cilj je da djeca mogu učiti hrvatski jezik i kulturu sa svim osjetilima i iskustvo, igrati i bez pritiska da obavlja (npr.: kroz pjesama, izreka, itd.).

U našim hrvatskim tokova u svakodnevnu rutinu. Ponavljaju aktivnosti, kao što su molitve za snack vremena, stoga su dobro pogodna za nastave jezika.

 

hpim9357a