Kronika ( od 1975)

Čuvarnica je bila utemljena  15og oktobra 1975a ljeta u zgradi stare osnovne škole u Rupišću.

 

1982 je zgrada bila sanirana i 1995 su današnju čuvarnicu novo zgradili.

 

2006 su staru osnovnu školu porušili i današnje dnevno obdanište zgradili.

 

U 2007. ljetu se čuvarnica preselila u novu zgradu.