Djela roditelja

Mi kanimo garantirati sudjelo i komunikaciju sljedecimi bodima: 

Roditeljski sastanak

Oni preuze dužnost izmjenovanja informacije i uticanje novih roditelja

Svečanosti

s roditeljima

Sudjelovanje kod svetačnostima

Tako kanimo zbuditi interesu roditelja

Informacije

Roditelji dobu informacije preko oglasnu ploču i pisma

Korištenje roditeljih sredstva

Ako opstaje interesa na zvanju roditelja možemo poduzeći ekskurziju