Dužnosti cuvarnice:

 • cilji obrazovanja
 • sinteza cuvarnice i dnevna odanišca
 • integracija dicom s posebnim potrebima
 • višejezicnost
 • dokumentacija našega odgojna djela
 • prozirnost i kontakte
 • školovanje i doškolovanje
 • suradnja s roditejlima
 • kooperacija školom
 • dnevni hod cuvarnice
 • dnevni hod dnevna obdanišca
 • slaviti fešte