Dnevni hod

Dica moraju bit najkasnije u 8:15 u cuvarnici. U 9:00 je skupna južina. Za pausom stoji cišcenje zube na programu. Objed je od 11:30 do 12:00 sati. Za dicu koja staju popodne: Od 12:30 nudimo mogucnost za mirovanje. Dica mogu spavati i se pociniti.